Blog

"Czarno biały" Windows 10

Aby zmienić na "czarno biały" obszar roboczy w Windows 10 używamy skrót klawiszowy Win+Ctrl+C. Ten sam skrót odpowiada za przywrócenie kolorów.

Przycięcie ścieżki dźwiękowej

Przycięcie ścieżki dźwiękowej

Czasami trzeba wyciąć pewien odcinek dźwięku z określonej ścieżki dźwiękowej. Zrobimy to narzędziem ffmpeg. fmpeg -ss 00:00:01 -t 00:01:00 -i wejsciowy-plik.mp3 wyjsciowy-plik.mp3 Wyjaśnienie opcji: -ss (początek wycięcia względem ścieżki dźwiękowej) -t (koniec wycięcia względem ścieżki dźwiękowej) Powstanie nowy plik z 1 - minutową ścieżką dźwiękową Strona projektu: https://ffmpeg.org

Wyodrębnienie ścieżki dźwiękowej z pliku wideo

Wyodrębnienie ścieżki dźwiękowej z pliku wideo

Instalujemy aplikację ffmpeg (w linux Ubuntu 16.04) sudo apt install ffmpeg ffmpeg -i wejsciowy_plik_wideo.mkv wyjsciowy_plik_dzwiekowy.mp3 Format pliku wideo może być inny niż *.mkv Strona projektu: https://ffmpeg.org

Czytanie pliku w skrypcie linia po linii

Czytanie pliku w skrypcie linia po linii

Bardzo często trzeba w skryptach bash czytać pliki linia po linii i coś z tymi liniami robić. Bash posiada dwie pętle, które się do tego zadania nadają. for .. in .. ;do .. done i while .. ;do .. done Rozwiązanie dla pętli for nIFS=$IFS IFS=$(echo -ne "\n\b") for i in $(cat plik.txt);do echo $i done IFS=$nIFS Rozwiązanie dla pętli while while read i;do echo $i done < plik.txt

Skrypt sprawdzający kiedy wygaśnie domena

Skrypt sprawdzający kiedy wygaśnie domena

Dla Debiana/Ubuntu/Minta sprawdzamy czy mamy zainstalowany whois wydając w shellu polecenie: [ -f '/usr/bin/whois' ] && echo Zainstalowany || apt-get -y install whois #!/bin/bash dzis=$(date +%Y%m%d) whois='/usr/bin/whois' declare -a domeny='satkas.waw.pl jakasinnadomena1.tld jakasinnadomena2.tld' function sprawdz { local red=`tput setaf 1` local reset=`tput sgr0` local koncowka=${i##*.} if [ $koncowka == "com" ] then wynik=$( whois $i [...] Czytaj więcej

Prywatne, szyfrowane przekazywanie plików na "odległość"

Prywatne, szyfrowane przekazywanie plików na "odległość"

https://send.firefox.com

Usuwanie plików w systemie Windows z poziomu shella

Usuwanie plików w systemie Windows z poziomu shella

Jak administrujemy systemami Windows z pewnością zachodzi potrzeba zwalniania miejsca poprzez usuwanie danych. Oczywiście mowa tutaj o shellu aby nie robić takich prac z "ręki". Windows wyposażony jest w narzędzie forfiles. Mój przykład użycia: forfiles /P F:\ /M *.bak /D -15 /C "cmd /c del @file" Wyjaśnienie przełączników: /P wskazanie scieżki gdzie mamy szukać plików. U mnie w przykładzie jest F:\ /M maska jakie pliki mamy szukać. U mnie w [...] Czytaj więcej

Przydatne polecenia w Zimbra

Przydatne polecenia w Zimbra

Jak chcemy cokolwiek zrobić w shellu w systemie Zimbra trzeba się przelogować na użytkownika zimbra su - zimbra Wyświetl wszystkich użytkowników domeny zmprov -l gaa domain.com Sprawdzenie jaki status ma użytkownik zmprov ga user@domain.com zimbraAccountStatus | grep zimbraAccountStatus | awk '{print $2}' Zablokowanie użytkownika zmprov ma user@domain.com zimbraAccountStatus lock Odblokowanie użytkownika zmprov ma user@domain.com [...] Czytaj więcej

< 1 ... 3 4 5 6 7 8 >
Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2023 Satkas IT