Blog

Czytanie pliku w skrypcie linia po linii

Czytanie pliku w skrypcie linia po linii

Bardzo często trzeba w skryptach bash czytać pliki linia po linii i coś z tymi liniami robić.
Bash posiada dwie pętle, które się do tego zadania nadają.

for .. in .. ;do .. done

while .. ;do .. done

Rozwiązanie dla pętli for

nIFS=$IFS
IFS=$(echo -ne "\n\b")
for i in $(cat plik.txt);do
 echo $i
done
IFS=$nIFS

Rozwiązanie dla pętli while

while read i;do
 echo $i
done < plik.txt

<< Wróć do poprzedniej strony