Blog

Usuwanie plików w systemie Windows z poziomu shella

Usuwanie plików w systemie Windows z poziomu shella

Jak administrujemy systemami Windows z pewnością zachodzi potrzeba zwalniania miejsca poprzez usuwanie danych.

Oczywiście mowa tutaj o shellu aby nie robić takich prac z "ręki".

Windows wyposażony jest w narzędzie forfiles.

Mój przykład użycia:

forfiles /P F:\ /M *.bak /D -15 /C "cmd /c del @file"

Wyjaśnienie przełączników:

/P wskazanie scieżki gdzie mamy szukać plików. U mnie w przykładzie jest F:\

/M maska jakie pliki mamy szukać. U mnie w przykładzie są pliki *.bak

/D opcja wskazuje do jakiej daty program ma zostawiać pliki. Ja ustawiłem 15 dni. Pliki starsze niż 15 dni program ma usunąć.

/C wywołuje polecenie. Ja wybrałem aby powloka usuwała pasujące pliki. 

Mały skrypt: sprawdz.bat

@echo off

:main
CLS

IF EXIST F:\ (GOTO yes) ELSE (GOTO no)

:yes
CLS
forfiles /P F:\ /M *.bak /D -15 /C "cmd /c del @file"
exit

:no
CLS
exit

<< Wróć do poprzedniej strony

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2021 Satkas IT