Blog

Przydatne polecenia w Zimbra

Przydatne polecenia w Zimbra

Jak chcemy cokolwiek zrobić w shellu w systemie Zimbra trzeba się przelogować na użytkownika zimbra

su - zimbra

Wyświetl wszystkich użytkowników domeny

zmprov -l gaa domain.com

Sprawdzenie jaki status ma użytkownik

zmprov ga user@domain.com zimbraAccountStatus | grep zimbraAccountStatus | awk '{print $2}'

Zablokowanie użytkownika

zmprov ma user@domain.com zimbraAccountStatus lock

Odblokowanie użytkownika

zmprov ma user@domain.com zimbraAccountStatus active

Pokaż aktywność w ciągu doby  dla danego konta (wysyłka)

./libexec/zmmsgtrace -s user@domain.com

 

Skrypt, który pokaze listę statusu kont dla wszystkich domen

#!/bin/bash
domeny=$(/opt/zimbra/bin/zmprov gad)
for domena in $domeny
do
  konta=$(/opt/zimbra/bin/zmprov -l gaa $domena)
  for konto in $konta
  do
    wynik=$(/opt/zimbra/bin/zmprov ga $konto zimbraAccountStatus | grep zimbraAccountStatus | awk '{print $2}')
    echo "$konto $wynik"
  done
done

<< Wróć do poprzedniej strony