Blog

Ubuntu Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running?

Instalując dockera w Ubuntu (22.04) nie możemy wykonywać podstawowych komend ponieważ kończą się błędem: Cannot connect to the Docker daemon at unix:///var/run/docker.sock. Is the docker daemon running? Pisząc instalując mam na myśli instalację dockera jako paczka snap. Czyli wykonując polecenie: sudo snap install docker Tutaj wszystko przebiega dobrze jednak wydając polecenie docker ps występuje powyższy błąd. Przyczyna leży w typie sterownika [...] Czytaj więcej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2023 Satkas IT