Blog

Bash - pojemność katalogu z filtrem na pliki

Bash - pojemność katalogu z filtrem na pliki

Zawartość skryptu. Skrypt posiada 2 zmienne. Zmienna $folder to obliczany folder. Zmienna $ext to rozszerzenie plików, które będą zliczane. Skrypt oblicza pojemność katalogu rekursywnie i ogranicza się tylko do plików jpg #!/bin/bash folder='/home/user/Obrazy' ext='.jpg' foldersize() { if [ -d $folder ]; then size=$(ls -alRF $folder/ | grep -i $ext | awk 'BEGIN {tot=0} { tot=tot+$5 } END { print tot }') countsize=${#size} echo "Znaków: [...] Czytaj więcej

Nowy plik w Ubuntu files (nautilus)

Jak otworzymy manager plików w Ubuntu (środowisko Gnome) i chcemy założyć nowy plik np. plik tekstowy to próbójąc w danym katalogu kliknąć prawym przyciskiem myszy (PPM) nie zobaczymy możliwości utworzenia pliku. Jest możliwość założenia katalogu ale nie wiem dlaczego developerzy Gnome nie dali możliwości użytkownikowi zakładać na starcie nowych plików. Aby móc zakadać swobodnie nowe pliki przechodzimy do katalogu domowego użytkownika i [...] Czytaj więcej

Wyłączenie protokołu ipv6 w Ubuntu/Mint

W konsoli sprawdzamy czy jest włączony ipv6 $ ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000 [...] Czytaj więcej

Przekierowanie adresu url przy pomocy pliku .htaccess

Czasami potrzeba przekierować url naszej domeny na inny adres (np. gdy chcemy przekierowywać zaindeksowane przez google, nieaktywne pliki na poprawne) W głównym korzeniu aplikacji www (tam gdzie wskazuje zmienna DocumentRoot w VirtualHost konfiguracji domeny na serwerze Apache2) tworzymy plik .htaccess i wpisujemy do niego: Redirect 301 /katalog/plik.html https://domena.tld/katalog2/plik.html Wyjaśnienie: /katalog/plik.html (to część adresu url [...] Czytaj więcej

Przekierowanie adresu url w Apache VirtualHost

Przekierowanie adresu z protokołu niezaszyfrowanego na szyfrowany przy użyciu VirtualHost w Apache (Ubuntu 16.04). Edytujemy plik, który wskazuje na konfigurację niezaszyfrowaną (port 80) /etc/apache2/site-enabled/domena.tld.conf i pod koniec sekcji </VirtualHost> dodajemy RewriteEngine on RewriteCond %{SERVER_NAME} =domena.tld [OR] RewriteCond %{SERVER_NAME} =www.domena.tld RewriteRule ^ https://%{SERVER_NAME}%{REQUEST_URI} [...] Czytaj więcej

Ile czasu działa program?

Jeśli chcemy sprawdzić jaki czas temu został uruchomiony program to można to zrobić na kilka sposobów. Pierwszy dotyczy kombinacji narzędzi pidof i ps, a drugi kombinacji narzędzi pidof i ls. Rozwiązanie 1 - kombinacja narzędzi pidof i ps W shellu wpisujemy pidof firefox. pidof firefox Wyświetla się lista wszystkich pid-ów procesów firefoxa. Wybieramy o najniższej wartości po czym używamy narzędzia ps ps -p TWÓJ_PID -o args,etime,lstart [...] Czytaj więcej

Usprawnienia dla logowania po ssh

Usprawnienia dla logowania po ssh

Jeśli mamy wiele serwerów i musimy często się na nie logować to można sobie taką czynność uprościć. Pierwsza sprawa to wyłączenie logowania po haśle i logowanie przy pomocy kluczy. Druga to utworzenie pliku ~/.ssh/config i wpisanie wszystkich hostów na które będziemy się logować. Struktura takiego pliku to np: Host mail Hostname x.x.x.x user jakislogin Port 22 TCPKeepAlive yes Logowanie na hosta wygląda wtedy tak: ssh mail

Autoresponder dla kont pocztowych

W "najsurowszej" kombinacji usług pocztowych (postfix+dovecot+amavisd) dzięki którym możemy stworzyć własny system pocztowy nie ma funkcji autorespondera. Możemy szybko taką funkcję dodać do wspomnianej konfiguracji. W systemie Ubuntu instalujemy paczkę vacation. Pliki, które są istotne: ~/.vacation.db plik bazy tworzony podczas inicjalizacji. ~/.vacation.msg plik wiadomości autorepondera ~/.forward plik dzięki któremu przekazujemy otrzymaną [...] Czytaj więcej

< 1 2 3 4 5 6 ... 8 >
Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2023 Satkas IT