Blog

Wyłączenie protokołu ipv6 w Ubuntu/Mint

W konsoli sprawdzamy czy jest włączony ipv6 $ ip a 1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000 link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00 inet 127.0.0.1/8 scope host lo valid_lft forever preferred_lft forever inet6 ::1/128 scope host valid_lft forever preferred_lft forever 2: enp1s0: <NO-CARRIER,BROADCAST,MULTICAST,UP> mtu 1500 qdisc mq state DOWN group default qlen 1000 [...] Czytaj więcej

Usuwanie plików w systemie Windows z poziomu shella

Usuwanie plików w systemie Windows z poziomu shella

Jak administrujemy systemami Windows z pewnością zachodzi potrzeba zwalniania miejsca poprzez usuwanie danych. Oczywiście mowa tutaj o shellu aby nie robić takich prac z "ręki". Windows wyposażony jest w narzędzie forfiles. Mój przykład użycia: forfiles /P F:\ /M *.bak /D -15 /C "cmd /c del @file" Wyjaśnienie przełączników: /P wskazanie scieżki gdzie mamy szukać plików. U mnie w przykładzie jest F:\ /M maska jakie pliki mamy szukać. U mnie w [...] Czytaj więcej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2023 Satkas IT