Blog

Zapomniane hasło admina dla ipa server

Zapomniane hasło admina dla ipa server

Jeśli zapomnimy hasło dla super użytkownika admin w usłudze ipa server to zmiana hasła odbywa się wg poniższej procedury. W konsoli wpisujemy: # kadmin.local kadmin.local: cpw admin Enter password for principal "admin@SATKAS.LOCAL":<nowe hasło> Re-enter password for principal "admin@SATKAS.LOCAL":<nowe hasło> Password for "admin@SATKAS.LOCAL" changed.

100 lat Niepodległej Polski

100 lat Niepodległej Polski

Centralny backup danych przy użyciu Burp

Strona projektu Burp backup OS serwera: Linux Mint 19.1 (na podstawie Ubuntu 18.04). Klient (dla przykładu ten sam host co serwer). Każdy nowy klient tworzony jest analogicznie jak pierwszy na tym samym hoście. Trzeba tylko określić poprawny adres IP serwera. Instalujemy aplikację na serwerze: sudo apt install burp Lokalizacja plików konfiguracyjnych to: /etc/burp/burp-server.conf (plik konfiguracyjny serwera) /etc/burp/burp.conf (plik [...] Czytaj więcej

Filtrowanie logów poczty

Filtrowanie logów poczty

Potrzebowałem na szybko wyciągnąć wszystkie adresy IP z pliku /var/log/mail.log, które wylądowały w specjalnym folderze z niechcianą pocztą. IP-ki będą wprowadzone na czarną listę adresów. Wchodzimy do określonego folderu z niechcianą pocztą i wykonujemy polecenie: grep -h -o -E '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' * |sort|uniq |grep -v ".0$" |grep -v "127.0.0.1" Wyjaśnienie: Narzędzie grep jest świetnym narzędziem w powłoce BASH na [...] Czytaj więcej

Szyfrowane połączenie klientem ftp w konsoli

Szyfrowane połączenie klientem ftp w konsoli

Musimy połączyć się do serwera ftp, który oferuje szyfrowanie. Wiadomo, domyślnie protokół ftp przesyła czystym tekstem wszystkie dane. W aplikacjach graficznych typu FileZilla przy konfiguracji konta możemy sobie ustawić jakie ma być połączenie (szyfrowane lub zwykłe). W konsoli narzędzie ftp nie ma zaimplementowanej opcji wyboru trybu szyfrowanego. W repozytoriach jest natomiast aplikacja ftp-ssl, która robi to samo co zwykły klient ftp [...] Czytaj więcej

Prace techniczne - zmiana VPS-a (zakończone)

Aktualnie zmieniam operatora VPS-a. Prace techniczne potrwają przez kilka dni. Przecież są wakacje :)

Bash - wyodrębnianie danych IPTC XMP ze zdjęcia

Bash - wyodrębnianie danych IPTC XMP ze zdjęcia

Jeśli chcemy wydobyć jakąś pojedyńczą sekcję (fotografa, agencję lub opis) ze zdjęcia można użyć narzędzia exiv2. Wyodrębnienie całości metadanych ze zdjęcia do pliku: exiv2 -ea image.jpg Ta komenda utworzy plik o tej samej nazwie co zdjęcie z rozszerzeniem .exv Wstrzyknięcie tych samych danych z pliku .exv do zdjęcia: exiv2 -kia image.jpg Aby wyodrębnić konkretną sekcję np IPTC wydajemy komendę: exiv2 -PI image.jpg lub exiv2 -pi image.jpg Jeśli [...] Czytaj więcej

Bash - pojemność katalogu z filtrem na pliki

Bash - pojemność katalogu z filtrem na pliki

Zawartość skryptu. Skrypt posiada 2 zmienne. Zmienna $folder to obliczany folder. Zmienna $ext to rozszerzenie plików, które będą zliczane. Skrypt oblicza pojemność katalogu rekursywnie i ogranicza się tylko do plików jpg #!/bin/bash folder='/home/user/Obrazy' ext='.jpg' foldersize() { if [ -d $folder ]; then size=$(ls -alRF $folder/ | grep -i $ext | awk 'BEGIN {tot=0} { tot=tot+$5 } END { print tot }') countsize=${#size} echo "Znaków: [...] Czytaj więcej

< 1 2 3 4 5 6 7 >
Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2021 Satkas IT