Blog

Usprawnienia dla logowania po ssh

Usprawnienia dla logowania po ssh

Jeśli mamy wiele serwerów i musimy często się na nie logować to można sobie taką czynność uprościć. Pierwsza sprawa to wyłączenie logowania po haśle i logowanie przy pomocy kluczy. Druga to utworzenie pliku ~/.ssh/config i wpisanie wszystkich hostów na które będziemy się logować. Struktura takiego pliku to np: Host mail Hostname [...] Read more