Blog

Skrypt sprawdzający kiedy wygaśnie domena

Skrypt sprawdzający kiedy wygaśnie domena

Dla Debiana/Ubuntu/Minta sprawdzamy czy mamy zainstalowany whois wydając w shellu polecenie:

[ -f '/usr/bin/whois' ] && echo Zainstalowany || apt-get -y install whois

#!/bin/bash

dzis=$(date +%Y%m%d)
whois='/usr/bin/whois'
declare -a domeny='satkas.waw.pl

        jakasinnadomena1.tld
        jakasinnadomena2.tld'

function sprawdz {  
 local red=`tput setaf 1`
 local reset=`tput sgr0`
 local koncowka=${i##*.}

if [ $koncowka == "com" ]
 then
  wynik=$( whois $i |grep "Registry Expiry Date" |tr  -d '[:blank:]'|cut -d':' -f2)
  wynik2=${wynik:0:10}
  wynik3=$(echo $wynik2 |tr -d '-')
  roznica=$(( ($(date --date=$wynik3 +%s) - $(date --date=$dzis +%s) )/(60*60*24) ))
  [ $roznica -lt 30 ] && echo "$red ALARM dla domeny $i pozostało $roznica dni   $reset" || echo "$i: Pozostało $roznica dni"

 elif [ $koncowka == "pl" ]
 then
  wynik=$( whois $i |grep "renewal" |tr  -d '[:blank:]'|cut -d':' -f2)
  wynik2=${wynik:0:10}
  wynik3=$(echo $wynik2 |tr -d '.')
  roznica=$(( ($(date --date=$wynik3 +%s) - $(date --date=$dzis +%s) )/(60*60*24) ))
  [ $roznica -lt 30 ] && echo "$red ALARM dla domeny $i pozostało $roznica dni      $reset" || echo "$i: Pozostało $roznica dni"

else
 echo "Posiadasz domenę która nie odpowiada masce .pl i .com"
fi
}

for i in $domeny
do
 sprawdz
done

Pod zmienną tablicową $domeny podstawiamy własne domeny. Pamiętać należy, że główny KRD (Krajowy Rejestr Domen) nakłada limit zapytań do bazy z jednego IP (limit ten to chyba 100 zapytań na dobę)

<< Wróć do poprzedniej strony

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2024 Satkas IT