Blog

Filtrowanie logów poczty

Filtrowanie logów poczty

Potrzebowałem na szybko wyciągnąć wszystkie adresy IP z pliku /var/log/mail.log, które wylądowały w specjalnym folderze z niechcianą pocztą. IP-ki będą wprowadzone na czarną listę adresów. Wchodzimy do określonego folderu z niechcianą pocztą i wykonujemy polecenie: grep -h -o -E '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' * |sort|uniq |grep -v ".0$" |grep -v "127.0.0.1" Wyjaśnienie: Narzędzie grep jest świetnym narzędziem w powłoce BASH na [...] Czytaj więcej

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2023 Satkas IT