Blog

Filtrowanie logów poczty

Filtrowanie logów poczty

Potrzebowałem na szybko wyciągnąć wszystkie adresy IP z pliku /var/log/mail.log, które wylądowały w specjalnym folderze z niechcianą pocztą. IP-ki będą wprowadzone na czarną listę adresów.

Wchodzimy do określonego folderu z niechcianą pocztą i wykonujemy polecenie:

grep -h -o -E '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' *  |sort|uniq |grep -v ".0$" |grep -v "127.0.0.1"

Wyjaśnienie:

Narzędzie grep jest świetnym narzędziem w powłoce BASH na takie zabawy.

Fraza '[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}\.[0-9]{1,3}' określa adres IP do wyszukania.

Część grep -v ".0$" realizuje pomijanie całych podsieci (np. x.x.x.0/24)

Część grep -v "127.0.0.1" pomija adres loopback, który nie ma nic wspólnego z adresem serwera clienta.

Teraz dodajemy adresy do pliku (plik czarnej listy zdefiniowaliśmy w main.cf):

x.x.x.x REJECT

....

....

i klient dostaję zwrotkę na swoją pocztę (wiem, wiem spamerzy mają to głęboko :) ):

Sep 15 09:12:42 rod postfix/smtpd[14454]: NOQUEUE: reject: RCPT from laconic.pauladowson.com[192.155.99.74]: 554 5.7.1 <laconic.pauladowson.com[192.155.99.74]>: Client host rejected: Access denied; from=<milenaxjjpgegbednarek@accvxz.com> to=<jakisnaszemail@jakasnaszadomena> proto=ESMTP helo=<laconic.accvxz.com>

<< Wróć do poprzedniej strony

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2024 Satkas IT