Blog

Centralny backup danych przy użyciu Burp

Strona projektu Burp backup

OS serwera: Linux Mint 19.1 (na podstawie Ubuntu 18.04).
Klient (dla przykładu ten sam host co serwer).
Każdy nowy klient tworzony jest analogicznie jak pierwszy na tym samym hoście. Trzeba tylko określić poprawny adres IP serwera.

Instalujemy aplikację na serwerze:

sudo apt install burp

Lokalizacja plików konfiguracyjnych to:

/etc/burp/burp-server.conf (plik konfiguracyjny serwera)

/etc/burp/burp.conf (plik konfiguracyjny klienta)

/etc/default/burp (dodatkowy plik umożliwoający start serwera - wystapuje on tylko w debianopochodnych)

Najpierw w pliku /etc/default/burp zmieniamy opcję:

RUN=no
na
RUN=yes

Idea pracy z aplikacją burp oparta jest na certyfikatach SSL. Przy starcie serwera aplikacja sama automatycznie wystawia certyfikat dla serwera. Domyślnie aplikacja ustawia nazwę CA na burpCA (będzie nam to potrzebne do wystawiania certyfikatów dla klientów)

W pliku konfiguracyjnym serwera zmieniamy:

address = 192.168.x.x (wpisz adres IP hosta serwera)

status_address = ten sam adres IP co pozycja address

Przeładowujemy aplikację:

systemctl restart burp.service

Przechodzimy do konfiguracji klienta. Najpierw wystawiamy certyfikat dla klienta (na serwerze):

 burp_ca --name Acer --ca burpCA --key --request --sign --batch

Opis istotnych przełączników:

--name Acer (dedykowana nazwa cname dla konkretnego klienta)

--ca burpCA (nazwa naszego CA - niezmienna)

Teraz kopiujemy 3 pliki do klienta

- /etc/burp/CA/Acer.crt  (certyfikat klienta)

- /etc/burp/CA/Acer.key (klucz klienta)

- /etc/burp/CA/CA_burpCA.crt (certyfikat naszego CA)

Na serwerze zakładamy plik o nazwie cn jaki nadaliśmy w generowaniu certyfikatu dla klienta (u mnie było to Acer):

- /etc/burp/clientconfdir/Acer

W nim wypełniamy minimum jedną opcję (password = jakieś hasło). Takie samo hasło musi być w konfigu klienta.

Ważna jest też zmiana ścieżki do klucza, certyfikatu i CA w konfigu klienta. Po prostu wpisz ścieżkę (najlepiej w lokalizacji /etc/burp) do tych plików

ssl_cert_ca = /etc/burp/ssl_cert_ca.pem
ssl_cert = /etc/burp/CA/Acer.crt
ssl_key = /etc/burp/CA/Acer.key

Zmieniamy również scieżkę co chcemy "backupować" czyli zmieniamy opcję:

include = /etc

Można takich includów wpisać więcej. Teraz uruchamiamy pierwszy backup. Z pozycji klienta wykonujemy:

burp -ab

Sprawdzamy ile jest backupów:

burp -al

sprawdzamy co jest np w backupie nr 3:

burp -a l -b 3

Teraz chcemy odzyskać backup nr 3

burp -a r -b 3

Chcemy odzyskać pewien katalog z backupu nr 3

burp -a r -b 3 -r moj_katalog

Chcemy odzyskać mój_katalog do innej lokalizacji (domyślnie system próbuje nadpisać oryginalną lokalizację)

burp -a r -b 3 -r mój_katalog -d /tmp

<< Wróć do poprzedniej strony

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2021 Satkas IT