Blog

Bash - wyodrębnianie danych IPTC XMP ze zdjęcia

Bash - wyodrębnianie danych IPTC XMP ze zdjęcia

Jeśli chcemy wydobyć jakąś pojedyńczą sekcję (fotografa, agencję lub opis) ze zdjęcia można użyć narzędzia exiv2.

Wyodrębnienie całości metadanych ze zdjęcia do pliku:

exiv2 -ea image.jpg

Ta komenda utworzy plik o tej samej nazwie co zdjęcie z rozszerzeniem .exv

Wstrzyknięcie tych samych danych z pliku .exv do zdjęcia:

exiv2 -kia image.jpg

Aby wyodrębnić konkretną sekcję np IPTC wydajemy komendę:

exiv2 -PI image.jpg

lub

exiv2 -pi image.jpg

Jeśli chcemy tylko wyodrębnić np. tytuł wydarzenia uwieńczonego na zdjęciu wydajemy komendę:

exiv2 -PIv -g Iptc.Application2.Headline

Oczywiście musimy być pewni, że fotograf, agencja foto podpisuje swoje zdjęcia w programie do edycji meta danych. Inaczej nic nie zobaczymy. Osoby prywatne raczej nie opisują zdjęć więc zobaczysz tylko metadane EXIF(metadane generowane przez aparat fotograficzny).

Jeśli chcemy dodać pojedyńcze rekordy w sekcji np IPTC wydajemy komendę:

exiv2 -kM"add Iptc.Application2.Headline Jakiś tytuł wydarzenia na zdjęciu" image.jpg

Usunięcie sekcji IPTC, XMP, EXIF wykonamy narzędziem jhead

jhead -dc -de -di -dx image.jpg

Oba narzędzia exiv2 i jhead zainstalujemy w ubuntu

sudo apt install exiv2 jhead

<< Wróć do poprzedniej strony