Blog

Usprawnienia dla logowania po ssh

Usprawnienia dla logowania po ssh

Jeśli mamy wiele serwerów i musimy często się na nie logować to można sobie taką czynność uprościć. Pierwsza sprawa to wyłączenie logowania po haśle i logowanie przy pomocy kluczy.

Druga to utworzenie pliku ~/.ssh/config i wpisanie wszystkich hostów na które będziemy się logować. Struktura takiego pliku to np:


Host mail
 Hostname x.x.x.x
 user jakislogin
 Port 22
 TCPKeepAlive yes

 

Logowanie na hosta wygląda wtedy tak:

ssh mail

<< Wróć do poprzedniej strony