Blog

Ile czasu działa program?

Jeśli chcemy sprawdzić jaki czas temu został uruchomiony program to można to zrobić na kilka sposobów.

Pierwszy dotyczy kombinacji narzędzi pidof i ps,  a drugi kombinacji narzędzi pidof i ls.

Rozwiązanie 1 - kombinacja narzędzi pidof i ps

W shellu wpisujemy pidof firefox.

pidof firefox

Wyświetla się lista wszystkich pid-ów procesów firefoxa. Wybieramy o najniższej wartości po czym używamy narzędzia ps

ps -p TWÓJ_PID -o args,etime,lstart

Wyjaśnienie opcji narzędzia ps:

-p TWÓJ_PID (należy podać pid programu)

-o args (wyświetli się scieżka do programu)

-o etime (jak długo uruchomiony jest program)

-o lstart (początek uruchomienia programu)

Rozwiązanie 2 - kombinacja narzędzia pidof i ls

W shellu wpisujemy pidof firefox.

pidof firefox

Wyświetla się lista wszystkich pid-ów procesów firefoxa. Wybieramy o najniższej wartości po czym używamy narzędzia ls

ls -ld /proc/twój_PID

W wyniku sprawdzamy kolumnę z datą i czasem

<< Wróć do poprzedniej strony