Blog

Samba4 - problem z połączeniem do kerberosa

Samba4 - problem z połączeniem do kerberosa

Po zainstalowaniu samba4 (ze źródeł) i próbując połączyć się w Ubuntu 16.04 z usługa kerberosa przez wydanie polecenia kinit administrator dostałem komunikat:

root@rpi:/usr/local/samba/sbin# kinit administrator
kinit: Cannot contact any KDC for realm 'SATKAS.LOCAL' while getting initial credentials

Wszystkie inne usługi tj: dns, samba działają dobrze.

Rozwiązanie:

Edytujemy plik /etc/nsswitch.conf i zmieniamy linię:

hosts:          files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns

na

hosts:          dns files mdns4_minimal [NOTFOUND=return]

<< Wróć do poprzedniej strony

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2021 Satkas IT