Blog

PHP w katalogu domowym użytkownika

PHP w katalogu domowym użytkownika

Domyślnym katalogiem składowania plików html i php jest (we współczesnych dystrybucjach) /var/www/html.

W ramach testowania wolę korzystać z katalogu public_html w lokalizacji

/home/*/public_html

Serwer www Apache posiada moduł, który nam to umożliwi.

Pomijam instalację serwera www Apache jak i modułu php dla tego serwera.

Włączamy moduł userdir

a2enmod userdir

potem restartujemy serwer Apache

service apache2 restart

W ubuntu 16.04 edytujemy plik

/etc/apache2/mods-enabled/php7.0.conf

i komentujemy linię:

#php_admin_flag engine Off

Restartujemy usługę

service apache2 restart

i możemy cieszyć się php-em we własnym katalogu

Dostęp przez przeglądarkę możliwy jest poprzez wpis w url

http://localhost/~TwojLogin/

<< Wróć do poprzedniej strony

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2023 Satkas IT