Blog

Ile waży baza MySQL?

Ile waży baza MySQL?

Wchodzimy do shella (konsola, terminal itp) i dostajemy się do naszego silnika mysql

mysql -u root -p

Zgłasza nam się znak zachęty:

mysql>

Wpisujemy komendę:

SELECT table_schema "DB", Round(Sum(data_length + index_length) / 1024 / 1024, 1) "DB Size in MB" FROM   information_schema.tables GROUP  BY table_schema;

 

<< Wróć do poprzedniej strony