Blog

Genrowanie plików w systemie Windows i Linux

Czasami zachodzi potrzeba wygenerowania sobie plików na potrzeby różnych testów.

W Windows robię w ten sposób.

Otwieram "Wiersz poleceń" i wpisuję:

for /L %%a in (1,1,100) do fsutil file createnew plik-%%a.txt 0

 

W Linuksie otwieram konsolę i wpisuję:

for i in `seq 1 100`;do touch plik-$i.txt;done

I pod Windowsem i pod Linuksem skrypcik wygeneruje nam 100 plików o zerowym rozmiarze

<< Wróć do poprzedniej strony

Oglądaj, słuchaj, ćwicz - zdobywaj nowe umiejętności online

2011 - 2021 Satkas IT